Izolácie

Najbežnejšou formou, ako zabrániť energetickým stratám, je použiť izoláciu. Je to dôležitá súčasť stavby, ktorou chránime stavbu pred účinkami vlhkosti, vody, chladu, tepla, hluku a otrasov. Stavby sa budujú zväčša z materiálov, ktoré sú viac alebo menej pórovité a hydroskopické, ľahko prijímajú vodu alebo vlhkosť, ktorá ich poškodzuje. Preto je nevyhnutné stavby proti účinkom vody a vlhkosti chrániť. Tento segment materiálov s veľmi rôznorodým použitím je určený pre strechu, fasádu ale i pre technické izolačné použitie. Veľký dôraz kladieme na ich správne spolupôsobenie v konštrukciách stavby s ostatnými materiálmi.

Načítávanie...