Odkvapy

Aby bol odkvapový systém správne a dlhodobo funkčný, musí byť technologicky a materiálovo na zodpovedajúcej úrovni a tiež spĺňať estetické kritériá. Z hľadiska technológie je dôležité, aby bol systém prvkov variabilný, ľahko a spoľahlivo montovateľný. Po materiálovej stránke je dôležitá kvalita a hrúbka, a to nielen pre životnosť a funkčnosť systému, ale aj z pohľadu samotnej montáže, pretože časti systému sú namáhané úpravami a spájaním. Po estetickej stránke je cenová farebná variabilita systémov a stálosť farebných odtieňov.

Načítávanie...