Pórobetón

Pórobetónové tvárnice sa vyrábajú buď z kremičitého piesku, vápna a cementu (biela farba), alebo zo zmesi elektrárenského popolčeka a vápna (sivá farba). Pórobetón spoľahlivo vyrovnáva vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia, je nehorľavý a zdravotne neškodný. Prednosťou je ľahká a jednoduchá opracovateľnosť.

Načítávanie...