Tehly

Na trhu sú v ponuke rôzne druhy murovacích materiálov, pričom u nás stále najpoužívanejšími sú pálené tehly a pórobetónové tvárnice. Stavať doporučujeme pomocou komplexného systému od jedného výrobcu (murivo, nosné steny, priečky, preklady, prefabrikáty atď). Okrem zjednodušenia výstavby prinášajú systémy výhody, úspory materiálu, presnosť a najmä to, že zabraňuje vzniku zmien stavebno-tepelných vlastností, ktoré vznikajú pri používaní rôznych materiálov v stavebných detailoch.

Načítávanie...