Preklad 11,5 - 150, 1500 x 115 x 71 mm, nenosný

SKU: 00005_00
Hodnotenie z 5 0 hodnotení
(0 hodnotení)
Preklad HELUZ 11,5 - 150, 1500 x 115 x 71 mm, nenosný. Tieto preklady sú určené pre nadpražie stavebných otvorov v nenosných stenách.

Popis

Keramické ploché preklady HELUZ sa používajú ako tzv. spriahnuté preklady. Spriahnuté preklady sa skladajú z dvoch častí - vlastného keramo-betónového prefabrikovaného prekladu a tzv. tlakovej zóny zhotovenej na stavbe nad prekladom, a tak vytvárajú spoločne spriahnutý preklad nad otvorom (okná, dvere, výklenky). Ploché preklady vzhľadom k svojej štíhlosti nie sú nosné samy o sebe. Ako nosné spriahnuté ploché preklady sa správajú až v spojení (spriahnutí) s nad nimi vymurovanou a plne premaltovanou alebo vybetónovanú nadmurovkou - tzv. tlakovou zónou.

Hodnotenia

0.0
0
0
0
0
0